Wtorek 27 marca 2018 r. 

Europejska Rada Zakładowa SNCF na dzisiejszej sesji plenarnej we wtorek 27 marca 2018 r. zaapelowała do Przewodniczącego Rady o potępienie faktu naruszenia prawa do strajku w dniach 21 i 22 marca we Francji, kiedy to dyrekcja sprowadziła pracowników Eurostaru z Wielkiej Brytanii, aby zastąpili strajkujących pracowników zakładów naprawczych Landy (w Paryżu). 

Przewodniczący ERZ odmówił przyznania, że takie fakty miały miejsce i ich potępienia, podważając wręcz faktyczną obecność brytyjskich pracowników na terenie zakładu. 

Wobec takiego lekceważenia naszej instancji i jej członków, Rada postanowiła upoważnić Sekretarza ERZ do wszczęcia postępowania o naruszenie prawa do strajku. 

Ponieważ mamy do czynienia z problematyką ponadnarodową, Rada jest w tej sprawie właściwą instancją. 

Wszyscy członkowie opuścili salę obrad, dając wyraz pełnej solidarności z walką francuskich pracowników kolejnictwa. 

David GOBÉ 

Sekretarz Rady 

 

tel. : +33 688 682 219