Tisdagen den 27 mars 2018 

Under ett plenarmöte tisdagen den 27 mars 2018, bad SNCF-koncernens europeiska företagsråd instansens ordförande att fördöma försöken till överträdelse av den franska strejkrätten som inträffade den 21 et 22 mars. Händelsen involverade arbetstagare från Storbritannien (Eurostar) som ombetts av sin ledning att ersätta strejkande arbetstagare vid verkstaden i Landy (Paris). 

Ordförande vägrade erkänna och fördöma denna händelse och förnekade till och med den faktiska närvaron av dessa arbetstagare på arbetsplatsen. 

På grund av detta respektlösa beteende gav EWC-medlemmarna sekreteraren mandat att vända sig domstol för påskyndat juridiskt förfarande angående försök till överträdelse av strejkrätten. 

Eftersom detta är en gränsöverskridande fråga har det europeiska företagsrådet befogenhet att agera på detta sätt. 

Enhälligt, bestämde sedan EWC-medlemmarna att lämna mötet. Samtliga arbetstagarrepresentanter vill även uttrycka sin solidaritet gentemot alla franska järnvägsarbetstagare. 

David GOBÉ 

EWC-sekreterare 

 

+33688682219